אי יציבות - הצגה למבוגרים ונוער אוצר הזהב - הצגת זהירות בדרכים אגדת להטוטים - המסע של להב מופאש - מופע אש ולהטוטים
'אוהבים את תיאטרון 'מופאש
www.mofash.com | ami@shoresh.org.il | אגדת להטוטים- המסע של להב